Beste bezoeker,

Van harte welkom op onze website!

Na een jarenlange ervaring sta ik steeds ter uwe beschikking om al uw vragen te beantwoorden betreffende vastgoed. Gaat het nu over verkoop of verhuur, of wil u zich laten bijstaan bij een aankoop door een professional, dan bent u aan het goede adres bij Immo Ladeskor!

Ons kantoor werkt op een persoonlijk niveau. Dit wil zeggen dat wij ECHT luisteren naar uw noden en wensen! 
Een up-to-date dossier waarvan u bij elke wijziging of actie op de hoogte gehouden wordt en waar wij u nauw betrekken bij onze werkwijze. Enkel zo kunnen wij een vlotte samenwerking garanderen!

Een persoonlijke samenwerking wil ook zeggen dat wij niet werken aan de zogenaamde "gangbare" tarieven, maar ook hier weer een persoonlijke afspraak en tarief!

Wij wensen u veel surfplezier op onze site, en horen het graag mocht u verdere vragen hebben

COVID-19 MAATREGELEN!!

 

Gezien de verspreiding van het Corona-virus werden wij vanuit de beroepsfederatie verplicht om onze deuren van de kantoren te sluiten en geen verdere verplaatsingen voor de huidig lopende en nieuwe dossier te doen.

Bij immo Ladeskor namen wij reeds preventief deze maatregel in acht sedert 13 maart jongstleden. Dit op basis van de aanbevelingen van minister Maggie De Block met de ondertussen wereldbefaamde uitspraak "Blijf in uw kot!". Maar wij hielden ook rekening met onze partners op de maatschappelijke zetel te Deerlijk die actief zijn in de thuisverpleging en ondersteuning naar de meest risicovolle categorie van de bevolking.

Deze maatregel hindert inderdaad onze productiviteit, maar wij laten u niet in de steek en blijven telefonisch of per mail actief in de mate ons dit mogelijk is.

Wij hopen samen met u deze moeilijke periode te kunnen overbruggen en wensen u en uw naasten veel sterkte en positiviteit toe in deze moeilijke periode.

 

Immo Ladeskor

 

< 1 / 46 >

Panden in de kijker


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Stagiair vastgoedmakelaar-bemiddelaar 512502 (België) - Lefevere Dieter
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be